Superconductivity in European power applications
(Supravodivosť v programoch európskych elektrotechnických firiem)

   Cieľom podujatia bolo umožniť pracovníkom zo sféry slovenského akademického a priemyselného výskumu a vývoja bližšie zoznámenie s programami popredných európskych elektrotechnických výrobcov, zameranými na uplatnenie supravodivých materiálov.

Príspevky:

Meno Inštitúcia Téma prednášky
Prof. A.D. Caplin Blackett Laboratory, Imperial College, London, UK Properties of superconducting materials
Dr. P. Fabbricatore INFN and Ansaldo, Genua, Italy Magnets for high-energy physics
Dr. M. Leghissa Siemens AG Corporate Technology, Erlangen, Germany Siemens activities in superconductivity
Dipl.-Ing. Ch. Roling Messer Cryotherm GmbH & Co. Kirchen (Sieg), Germany Cryogenics for high current HTSC Applications
Dr. R. Gehring Inst. fur Technische Physik Forschungszentrum Karlsruhe, Germany R&D of superconducting devices for power applications at Forschungszentrum Karlsruhe
Dr. X. Granados ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain Bulk Applications: Current Driven Switches and Hysteresis Self-levitated Motors
Dr. A. Allais Nexans Deutschland Industries, Hannover, Germany High Temperature Superconducting Cable for Power Transmission Applications
Dr. F. Breuer Nexans Superconductors GmBH, Wurth, Germany Nexans activities on HTS Fault Current Limiter

Prezentácie je možné si vyžiadať na adrese: elekanna@savba.sk